Bouwproject ‘De Premier’ moet groen en natuur ademen

LEIDEN - De Leidse gemeenteraad heeft dinsdag toestemming gegeven voor de start van twee bouwprojecten. Er komt een appartementencomplex op de Turkooislaan en op de hoek Vijf Meilaan en Churchillaan zullen maar liefst 350 groene appartementen komen.

Beide complexen bevatten veel sociale woningen, respectievelijk 114 en ruim 100. Het gebouw op de hoek Vijf Meiplein/ Churchillaan is een prestigeproject, van projectontwikkelaar Copijn, waar wethouder Fleur Spijker heel trots op is. “Het is echt een onwijs gaaf gebouw”, licht ze de plannen toe “misschien wel het groenste gebouw van Nederland. Het gebouw zal zowel op het dak als aan de zijkanten worden voorzien van planten en struiken. “Het pand heeft hoogwaardig groen, een waterberging en het pand wordt koel gehouden”, aldus Spijker. Het gebouw past in bredere plannen om voor de wijk Zuid-West op het gebied van klimaat adaptatie en energietransitie.

Het gebouw wordt ongeveer 70 meter hoog met maximaal 350 woningen. Het gebouw, dat de naam ‘De Premier’ krijgt, komt op de locatie van het voormalige mboRijnland gebouw. Het appartementencomplex krijgt een inpandige parkeergarage, deels ondergronds, zodat de parkeerdruk niet toeneemt. Daarnaast komen groene gevels op de daken. Van Rhijn Projectontwikkeling hoopt in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen beginnen met de bouw van De Premier.  ‘Heel mooi om samen met de gemeente Leiden te werken aan de totstandkoming van één van de groenste woongebouwen van Nederland,’ licht Jan van Duijn (directeur Van Rhijn Projectontwikkeling) toe.  Het nieuwe gebouw wordt een ‘Leidsch Verticaal Bos’ en ‘ademt’ groen en natuur!”.

Turkooislaan
Op de locatie van Turkooislaan 131 komen 114 sociale huurwoningen en 20 woningen. Tot recentelijk was dit gebouw in gebruik als kerkgebouw en kinderdagverblijf. Het project had enige vertraging opgelopen, maar sinds woningcorporatie Portaal het in januari 2021 heeft overgenomen van de oorspronkelijke ontwikkelaar, loopt het weer volgens de planning.

Ook in deze plannen wordt aandacht besteed aan vergroening en biodiversiteit. Bij de inrichting  proberen de ontwikkelaar en gemeente maatregelen te treffen tegen hittestress en wateroverlast.  Volgens de gemeente zorgt dit project niet voor een grote verkeerstoename of verkeershinder. De gemeente bekijkt welke oplossingen en mogelijkheden er zijn voor de bestaande verkeerssituatie. Naar verwachting vindt hier in 2023 hierover besluitvorming plaats.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 10:00

Burgemeester Lenferink leest voor aan kinderen KDC De Walnoot

LEIDEN - De kinderen van kinderdagcentrum (KDC) De Walnoot kregen donderdag een speciale gast. Burgemeester Henri Lenferink las de kinderen voor uit het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een monster’, in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Dit was echter wel digitaal en op afstand vanwege de coronamaatregelen. ‘Het zou het leukste zijn als ik nu bij jullie op de bank zat’, aldus Lenferink.

Algemeen gisteren 15:33

HogeNood app helpt bezoekers binnenstad naar openbare toiletten

LEIDEN - De gemeente Leiden en het Centrummanagement Leiden hebben samen de beschikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de toiletvoorzieningen in de binnenstad onderzocht. ‘In de rapportage wordt een aantal quick wins benoemd die hebben geleid tot een verbetering, en vervolgstappen die het college voornemens is te zetten om blijvend te werken aan het verbeteren van de toiletvoorzieningen’, schrijft de gemeente.

Algemeen gisteren 15:24

Stichting Leidse Singelloop zoekt goede doelen

LEIDEN - Stichting Singelloop Leiden is op zoek naar goede doelen. Afgelopen twee jaar heeft het hardloopevenement niet kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar staat de 45e editie gepland op 22 april en het ziet er naar uit dat deze door kan gaan. Daarom zoekt de organisatie bij voorkeur goede doelen uit Leiden en omstreken. Een van de voorwaarden die de stichting stelt, is het kunnen aantonen van een concrete bestemming voor het geld. Daarnaast vinden zij affiniteit met sport, beweging en gezondheid voor jong en oud ook een belangrijk selectiecriterium.

Algemeen gisteren 11:30

VR rondleiding tijdens Online Open Dag mboRijnland

LEIDEN - Het mboRijnland organiseert op 5 februari een Online Open Dag voor toekomstige leerlingen. Op deze manier wil de school hen laten beleven hoe het is om bij het mboRijnland een opleiding te volgen. De docenten en studenten zitten vanaf 10.00 uur klaar om geïnteresseerden voor te lichten over verschillende opleidingen en vragen te beantwoorden.

Algemeen 26 jan. 2022 15:36

Leiden bouwt door: plannen Omega locatie Lammenschansweg liggen klaar

LEIDEN - Amper twee weken na de bekendmaking van het bouwproject 'De Premier' komt het Leidse college met een volgend bouwplan. Ontwikkelaar GREEN Real Estate heeft het plan om op de locatie van de AKB Longs fabriek een appartementencomplex met maximaal 114 woningen en 635 m2 bedrijfsruimte te realiseren. Een andere ontwikkelaar heeft op de naastgelegen locatie van Leen Bakker ook plannen voor herontwikkeling. Deze plannen zijn nog in een minder vergevorderd stadium.