Advertorial Evenementen

Debat christelijke politieke jongerenorganisaties

Afgelopen dinsdag 17 november vond er op Panoplia een debat plaats tussen de drie christelijke politieke jongerenorganisaties. Hielke Onnink (voorzitter van het CDJA), Bina Chirino (voorzitter van PerspectieF) en Johan de Leeuw (actief bij de SGPJ) discussieerden met elkaar over verschillende onderwerpen, onder leiding van Anton van den Beukel. Er werd voornamelijk gesproken over thema’s die van belang zijn voor studenten en jonge starters.

In het eerste deel van het debat kwamen drie onderwerpen aan de orde. Als eerste werd er gesproken over de afschaffing van de basisbeurs en welke compensatie er zou moeten komen voor studenten die studeren onder het leenstelsel. Alle drie de partijen zijn het erover eens dat het leenstelsel niet meer houdbaar is en dus afgeschaft moet worden en dat de basisbeurs weer heringevoerd moet worden. Over de vorm van compensatie verschilden de meningen nog wel. Als tweede werd er gesproken over de huizenmarkt. De gespreksleider, die al enkele jaren geleden is afgestudeerd, schetste een somber beeld van de toekomst die het publiek, dat volledig bestond uit studenten, te wachten staat en dat die ook vrij onzeker is, wat dit onderwerp betreft. Ten slotte werd er nog gesproken over christelijke politiek op zichzelf. Is dit waardevol? En hoe moeten we de tegenstelling zien tussen de principes waar een christelijke partij voor staat tegenover wat er daadwerkelijk haalbaar is? Ook de vraag of het huidige coronabeleid wel christelijk is, kwam aan de orde. Het algemene antwoord op deze vraag was dat juist de barmhartigheid richting de mensen die lijden onder corona, naar voren komt en dat dit erg belangrijk is. Ook werd aangedragen dat de politiek beslissingen moet nemen met de informatie die ze nu heeft, en dat we dus alleen maar kunnen speculeren over ‘wat als’-situaties.

Na de pauze konden er vragen gesteld worden vanuit de zaal. Er werd onder meer gesproken over de recente discussie rond artikel 23 van de Grondwet, dat gaat over de vrijheid van onderwijs. De drie sprekers waren het erover eens dat artikel 23 behouden zou moeten worden, juist vanuit een liberale insteek. Een andere vraag die werd gesteld, ging over de houding van de jongerenpartijen van de CU en het CDA richting hun moederpartijen als het gaat om de kabinetsbesluiten over de opvang van vluchtelingen, met name na de recente branden in het vluchtelingenkamp Moria. Hieruit bleek dat ook de jongerenpartijen actief zijn om het beleid van het kabinet de bevragen. Verder werden er vragen gesteld over de compensatie voor het leenstelsel, het coronabeleid en de vraag of de discussie over traditie gevoerd moet worden in de samenleving, door de politiek, of allebei.

De avond eindigde met een stemoproep vanuit alle drie de christelijke jongerenorganisaties. Hierin kwam ook duidelijk de persoonlijke motivatie van de sprekers naar voren waarom zij zich bij hun jongerenorganisatie hebben aangesloten. Al met al was het een interessante discussie, zeker in de aanloop richting de landelijke verkiezingen van 2021!


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn 29 apr. 2021 18:31

Leidsch Reanimatie Weekend

*LEER GRATIS EN CORONAPROOF REANIMEREN* Per dag krijgen ongeveer 35 mensen in Nederland een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Om hun overlevingskans te vergroten, is het van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De ambulance doet er immers gemiddeld vijftien minuten over om bij een slachtoffer te komen, maar na zes minuten kan er al onherstelbare hersenschade optreden. Burgers met reanimatievaardigheden zijn daarom hard nodig om die periode tot de ambulance arriveert te overbruggen. Taskforce QRS Leiden wil hieraan bijdragen door in samenwerking met de PKvV Leiden en de grote vijf studentenverenigingen van Leiden het Leidsche Reanimatieweekend te organiseren! Wanneer? 15 en 16 mei worden er cursussen gegeven op beide dagen van 9:30-13:30 uur en van 14:15-18:15 uur. Waar?Breestraat 50 (in het gebouw van Minerva) Zie voor meer informatie of het aanmeldformulier https://pkvv.nl/hartvoordestad/  

Evenementen 22 feb. 2021 12:08

VVO WEEK

Van 8 t/m 11 maart zal de VVO week 2021 plaatsvinden! Het thema houden we nog even geheim. De komende weken zullen de activiteiten een voor een onthuld worden en zullen de verenigingen van de VVO zich voorstellen! Houd de sociale media van de VVO week in de gaten voor updates.De VVO is het Veelzijdige Verenigingen Overleg en bestaat uit 10 verenigingen: AEGEE, Collegium Musicum, Duivelsei, Gomarus, Ichthus, NSL, Panoplia, Prometheus, DAC en SIB. Save the date and stay tuned!

Sport 4 feb. 2021 18:09

Trippen in Cold Hawaii

Ondanks onze gecancelde zomertrips naar Marokko en Leucate, hebben een kleine groep gasten en één chick toch heerlijk radicaal gesurfd in Klitmøller aan de Deense kust, beter bekend als 'Cold Hawaii'! Hieronder lees je hun tripverhaal!